Libellius s.r.o.

Libellius je konzultačná spoločnosť, ktorej poslaním je poskytovať klientom profesionálnu podporu pri napĺňaní vízii a dosahovaní cieľov prostredníctvom synergie konzultačnej a tréningovej činnosti.

O napĺňanie tohto poslania sa usilujeme poskytovaním služieb zameraných na zvyšovanie výkonnosti manažérskych a obchodných tímov. Naši skúsení konzultanti spolupracujú so zákazníkmi na projektoch, ktoré vytvárajú predpoklady pre dosahovanie výsledkov v krátkodobom ako aj dlhodobom horizonte.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín