Language bistro – jazyková škola

Sme súkromná jazyková škola a našim hlavným zameraním je výučba anglického jazyka metódou Direct Method for English®. Ponúkame taktiež aj výučbu všeobecnej angličtiny, konverzačné kurzy anglického jazyka a kurzy obchodnej angličtiny. Naša jazyková škola patrí k licencovaným školám oprávneným používať metódu DME. V záujme zachovania vysokej kvality výučby ju môžu používať iba školy, ktoré spĺňajú prísne kvalitatívne kritériá. Naším hlavným cieľom je naučiť Vás anglický jazyk rýchlo a efektívne, aby ste boli schopní využiť ho v praxi a pri každodenných situáciách.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín