Hastex s.r.o.

Spoločnosť Hastex® pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 so sídlom v Bratislave a regionálnymi pobočkami v Trenčíne a Žiline. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a plnením technických – potravinárskych plynov (oxid uhličitý, dusík a pivoplyn). Je držiteľom oprávnení na výkon bezpečnostno-technickej služby a výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce a certifikátov na hydrantové hadice, hydrantové ventily a hydrantové systémy. Cieľom je ponúknuť zákazníkom komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP so zameraním na vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku, realizáciu až po záručný a pozáručný servis hasiacich prístrojov a techniky. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje vysokú kvalitu poskytovaných služieb. Rozhodnutie pre spoluprácu so spoločnosťou Hastex prináša klientovi efektívne riešenia v protipožiarnej bezpečnosti objektov, ochrane zdravia a majetku prispôsobené priamo jeho potrebám s dôrazom na dosiahnutie minimálneho rizika vzniku požiaru a nulovej úrazovosti v podniku. Hastex, uhasí Vaše problémy!

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín