Agentúra JASPIS s.r.o.

Vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra.

Kurzy účtovníctva:

 • Základy účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Účtovníctvo na PC
 • Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov
 • IAS/IFRS – Medzinárodné štandardy finančného vykazovania
 • Zostavenie účtovnej závierky

Mzdy a personalistika

 • Mzdy a personalistika
 • Mzdy pre pokročilých
 • Spracovanie miezd v Olympe
 • Novela Zákonníka práce
 • Sociálne a zdravotné poistenie
 • Dovolenka a priemerný zárobok
 • Exekúcie a zrážky zo mzdy
 • Cestovné náhrady

Semináre a školenia:

 • Povinnosti podnikateľa
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Zákon o DPH
 • Vrátenie DPH zo zahraničia
 • Zákon o dani z príjmov
 • Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – fyzické osoby
 • Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – právnické osoby
 • Kontroly vo firme
 • Likvidácia obchodnej spoločnosti

Školenia pre neziskové organizácie:

 • Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií
 • Jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií
 • Účtovníctvo rozpočtových organizácií

IT kurzy:

 • Excel 2010
 • Excel 2010 pre pokročilých
 • Analýza firemných dát v Exceli
 • WordPress – Tvorba web stránok
 • HTML/CSS
 • Grafik DTP – Corel, Adobe Photoshop, Adobe InDesign
 • Grafika pre webové stránky
 • SketchUP – 3D modelovanie pre každého
 • Java SE

Finančný manažment:

 • Finančná analýza podniku
 • Hodnotenie investičných projektov
 • Oceňovanie firiem
 • Manažment pohľadávok

Personálny manažment a komunikácia:

 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Výberový pohovor
 • Ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor
 • Tréning efektívnej komunikácie
 • Zákaznícky orientované správanie
 • Time management
 • Prezentačné zručnosti
 • Projektový manažment
 • Marketingová komunikácia
 • Predajné techniky
 • Marketing značky
 • Reklamná kampaň

Gastronómia a profesie:

 • Kuchár
 • Čašník – servírka
 • Cukrár
 • Pekár
 • Krajčírka v salóne
 • Stolár
 • Vodoinštalatér

www.jaspis.sk

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín