GOPAS SR, a.s.

Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom a slovenskom trhu. Naše odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Aj napriek tomu, že pôsobíme na pomerne malom trhu, patríme k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.

Od svojho založenia sa orientujeme primárne na vzdelávanie v oblasti IT, pričom najväčší dôraz kladieme na kvalitu služieb a spokojnosť zákazníka. Opakovaný záujem klientov, ako aj ich odporúčania, sú základom dlhodobej prosperity a vedúcej pozície na trhu. Kvalitu poskytovaných služieb dokazujú okrem získanej certifikácie ISO 9001 aj odborné autorizácie (Microsoft Gold Certified Partner, Oracle Approved education center, Hewlett Packard Enterprise Certification and Learning Designated Learning Partner a ďalšie ).

V súčasnej dobe máme v ponuke viac než 2 000 kurzov najrôznejších technológií, ktoré sú do výučby zaraďované na základe dopytu zákazníkov. V spolupráci a s podporou výrobcov daných softvérov ponúkame tzv. autorizované kurzy pre jednotlivé oblasti, ktoré majú vysoký informačný obsah. V oblastiach, ktoré autorizované kurzy nepokrývajú, vyvíjame vlastné originálne kurzy podľa požiadaviek zákazníkov.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín