Školenia fyziky

Kurzy pre verejnosť Kurzy na mieru
top
105 €
1. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých…
Slovenský metrologický ústav
21.5.2019 (4)
Bratislava
top
332 €
2. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre…
Slovenský metrologický ústav
17.9 - 19.9.2019
Bratislava
top
232 €
3. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla
Slovenský metrologický ústav
21.5 - 23.5.2019
Bratislava
top
188 €
4. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu
Slovenský metrologický ústav
9.9 - 10.9.2019
Bratislava
top
129 €
5. Skúšanie váh pre opravárov
Slovenský metrologický ústav
21.5.2019 (2)
Bratislava
top
129 €
6. Neistoty - základný kurz
Slovenský metrologický ústav
18.9.2019
Bratislava
287 €
7. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
120 €
8. Overovanie a kalibrácia procesných plynových chromatografov
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
240 €
9. Overovanie a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
180 €
10. Overovanie elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
275 €
11. Metrológia teploty a overovanie určených meradiel
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
110 €
12. Využitie certifikovaných referenčných materiálov v laboratórnej praxi
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
387 €
13. Metrológia teploty a postupy kalibrácie
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
275 €
14. Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
287 €
15. Metrológia geometrických veličín: dĺžka,uhol, modul: dĺžka
Slovenský metrologický ústav
11.6 - 12.6.2019
Bratislava
130 €
16. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
73 €
17. Overovanie meračov tepla
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
188 €
18. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
104 €
19. Overovanie plynomerov
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
73 €
20. Kalibrácia vlhkomerov vzduchu
Slovenský metrologický ústav
otvára sa podľa záujmu
Bratislava
« predchádzajúca 1 2 nasledujúca »

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2019 Všetky práva vyhradené, 0.188s
design: widegrafik.