Detail kurzu

ONBOARDING - Adaptačný proces zamestnanca

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Popis kurzu

  • Nájsť toho správneho zamestnanca si vyžaduje množstvo času a energie.

    Práve preto je dôležité si ho aj udržať.

    Na tréningu získate informácie a zručnosti pre zavádzanie systematického a riadeného procesu adaptácie nových zamestnancov v organizácii. Jeho cieľom je bezproblémové zvládnutie svojej práce, adaptácie na tím, firemnú kultúru, ale predovšetkým podpora spokojnosti nových zamestnancov a ich následnej tendencie zostať vo firme natrvalo.

Obsah kurzu

ONBOARDING – pojem, podstata a základné charakteristikyVýhody a užitočnosť riadeného procesu nástupu nových zamestnancovChyby a zlyhania v rámci onboardingu a ich dôsledkyFORMY onboardingu – hromadný nástup v porovnaní s individuálnym nástupom, operátori / špecialisti / vedúci pracovníciFÁZY onboardingu z hľadiska času: pred nástupom – 1. deň – 1. týždeň – 1. mesiac – 3 – 6. mesiac – 1. rok – hlavné ciele a činnosti v jednotlivých fázachREALIZÁTORI onboardingu – jednotlivé roly a pozície, ktoré vstupujú do procesu onboardingu (personálne oddelenie – HR špecialista, nadriadený, „buddy“, mentor)

Sociálne a komunikačné zručnosti
  • Kompetenčný model a tvorba zoznamu kompetencií pre danú pozíciu
  • Efektívne odovzdávanie informácií, aktívne počúvanie, schopnosť klásť otázky, parafrázovať
  • Konštruktívna spätná väzba
  • Práca s motiváciou zamestnancov
  • Mentoring

Cieľová skupina

HR špecialisti, manažéri, teamlídri, mentori - zodpovední za prijímanie a adaptáciu nových zamestnancov

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Hodnotenie
Organizátor