Detail kurzu

Interný audítor kvality podľa požiadaviek ISO 13485:2016

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že se podrobne zoznámia s požiadavkami normy ISO 13485:2016, pochopia 8 zásad manažmentu kvality a jeho prínosy, získaju praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na možné prekážky, s ktorými sa možu pri vykonaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000:2000 a ISO 13485:2016 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi
 • Stručný výklad požiadaviek ISO 13485:2016 a terminológie
 • Procesný prístup, identifikácia procesov organizácie
 • Systém risk managementu
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu interného auditu
 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného zoznamu
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Poznámka k cene

Na kurz platí zľava 10%.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať