DETAIL KURZU

Odborné jazykové vzdelávanie - ruský jazyk

Agentúra vzdelávania, s.r.o.

Popis kurzu

Získanie sebaistoty v odbornej terminológii v ruskom jazyku – právo, účtovníctvo, obchod, ekonomika, prezentácia…

Cieľová skupina

odborní pracovníci zodpovední v svojej špecializácii aj za komunikáciu v cudzom jazyku

Kontaktná osoba

Alžbeta Rigáňová, Ing., CSc.
+421 2/622 507 65
info@agenturavzdelavania.sk

Hodnotenie
Organizátor