Detail kurzu

Interný audítor ISO/TS 16949:2009

TQM Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Na tomto seminári sa oboznámite s úspešným plánovaním a realizovaním interných auditov podľa ISO/TS 16949. Ako podklad na realizovanie auditov slúži norma ISO 19011 v aktuálnom vydaní.

Obsah kurzu

 • Úvod do témy auditovanie
 • Procesne orientované/in­tegrované systémy manažérstva
 • Kvalifikácia audítorov
 • Technika vedenia rozhovoru a správanie
 • Plánovanie a realizácia interných auditov podľa ISO 19011:2011
 • Dokumentácia auditov orientovaná na prax
 • Auditovanie procesným prístupom, hodnotenie a formulovanie odchýliek
 • Zistenia auditu, opatrenia a ich sledovanie
 • Prípadové štúdie z praxe
 • Workshopy a skupinová práca
 • Výmena názorov a skúseností

Cieľová skupina

Tento seminár je orientovaný na zmocnencov kvality, interných audítorov a pracovníkov, ktorí by chceli pôsobiť vo svojej organizácii ako interný audítor podľa ISO/TS 16949.

Poznámka k cene

Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších účastníkov zľavu vo výške 10 %.

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Miškovic
+421 48/471 58 38
info@tqm.sk

Hodnotenie
Organizátor