Detail kurzu

Popis kurzu

Operačné riziko je jedno z najhoršie definovateľných a zachytiteľných rizík predstavujúce napr. chybné zaúčtovanie, odoslanie peňazí na iný účet pod. V priebehu seminára budú načrtnuté metódy merania operačného rizika a spôsoby ako riziku predchádzať. Ďalej budú prezentované napr. nástroje na zníženie operačného rizika a náležitosti kvalitných interných smerníc. Seminár je koncipovaný v súlade s reguláciou Basel II, ktorá v súčasnosti predstavuje štandard riadenia rizík.

Obsah kurzu

  • úvod
  • operačné riziko
  • operačné riziko v rámci Basel III
  • AMA: Loss Distribution Approach (LDA)
  • kritériá použitia AMA prístupu pre výpočet kapitálovej požiadavky
  • stresové testovanie operačného rizika
  • úvod do riadenia operačného rizika
  • ICT rizika
  • navrhované zmeny vo výpočte kapitálovej požiadavky
  • zhrnutie seminára a záver

Cieľová skupina

Seminár je určený najmä finančným manažérom finančných i nefinančných inštitúcií, risk manažérom a interným audítorom.

Kontaktná osoba

Ing. Monika Kovácsová
+421 915 720 043
monika.kovacsova@nbs.sk

Hodnotenie
Organizátor