Detail kurzu

Zákonník práce v praxi - Sociálny fond (tvorba a čerpanie) - Ako realizovať sociálnu politiku v praxi

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť komplexné informácie o sociálnom fonde, výklad a implementáciu zákona v praxi. Účastník získa informácie o možnostiach realizácie sociálnej politiky v podniku ako aj praktické príklady z praxe.

Ponúkame individuálny prístup k vašim problémom ( max. 12 účastníkov v skupine)

Obsah kurzu

Tvorba sociálneho fondu: kto je povinný tvoriť sociálny fond zdroje sociálneho fondu výška príspevkov do sociálneho fondu minimálna a maximálna výška tvorby sociálneho fondu rozpočet sociálneho fondu

Použitie sociálneho fondu: možnosti použitia sociálneho fondu na čo nemožno použiť sociálny fond úprava tvorby sociálneho fondu v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise zásada rovnakého zaobchádzania

Poskytovanie príspevkov zo sociálneho fondu: okruh osôb, ktorým možno poskytovať príspevok zo sociálneho fondu výhody poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu príspevky oslobodené od dane z príjmu realizácia sociálnej politiky zamestnávateľa

Cieľová skupina

  • Majitelia malých a stredných firiem
  • Línioví manažéri
  • HR generalisti
  • Personalisti- špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor