Detail kurzu

CUKRÁR - CUKRÁRKA - garantujeme Vám kvalitný akreditovaný kurz

Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

Popis kurzu

Osvojiť si komplex teoretických poznatkov z oblasti prípravy a technológie výroby základného sortimentu cukrárskych výrobkov, naučiť sa obsluhovať a prakticky využívať strojovo – technologické zariadenia potrebné k cukrárskej výrobe, disponovať vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými ku kvalifikovanému vykonávaniu cukrárskej činnosti.

Získanie praktických zručností absolventov v oblasti cukrárstva je pre nás prvoradé. Prax Vám zabezpečíme, prebieha v učebni vybavenej cukrárskou technikou, absolventi naozaj pripravujú cukrárske výrobky od začiatku do konca.

Obsah kurzu

Výklad problematiky spojený s praktickým výcvikom. Dôraz sa kladie na samostatnú prácu, získanie praktických návykov a zručností. Práca s hmotami, cukrárske techniky, náradie, zloženie výrobkov, recepty atď. Po ukončení kurzu absolventi získavajú novú kvalifikáciu cukrár – cukrárka. Pre zvládnutie praxe je dôležitá teória. 

Časový rozsah kurzu: 280 hod., v poobedných hodinách od 14:30 hod. do cca. 18:30 hod., 4× až 5× do týždňa. Presný harmonogram prednášok sa účastníci dozvedia na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností z cukrárenskej oblasti.

Spôsob ukončenia kurzu: písomná a praktická skúška (samostatná príprava cukrárskeho výrobku)

V NAŠEJ PONUKE ĎALEJ MÁME AKREDITOVANÉ KURZY:

  • KADERNÍK – KADERNÍČKA, 450 hod.
  • KOZMETIK – KOZMETIČKA, 450 hod.
  • VIZÁŽISTA – VIZÁŽISTKA, 160 hod.
  • VIAZANIE A ARANŽOVANIE KVETOV 150 hod.

Foto z kurzu: https://www.facebook.com/…hotos_stream

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom so základným, resp. stredoškolským, VŠ vzdelaním, ktorí chcú nájsť pracovné uplatnenie v zariadeniach cukrárskej výroby, alebo si otvoriť v danej oblasti živnosť.

Certifikát OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU Poznámka k cene

*V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady spojené so spotrebou materiálu na praktický výcvik v hodnote cca. 95 €.

Hodnotenie
Organizátor