Detail kurzu

Technik požiarnej ochrany, Základný kurz technika požiarnej ochrany

Global Education Centre, Košice

Popis kurzu

Pre koho je kurz určený?

Kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určený pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

Po úspešnom ukončení kurzu získate Potvrdenie o aboslvovaní odbornej prípravy. Toto potvrdenie je súčasťou prihášky na Overovanie odbornej spôsobilosti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky získate Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Čo budete vedieť po absolvovaní kurzu?

budete ovládať predpisy o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti
- ovládať organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi
- ovládať základy procesov horenia a hasenia
- ovládať základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
- ovládať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi
- ovládať funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi určovať prostriedky na zdolávanie požiarov

Obsah kurzu

Možnosť preplatenia aj 100% z ceny kurzu cez Úrad Práce Sociálnych Vecí a Rodiny prostredníctvom  projektov RE-PAS a Nestrať prácu vzdelávaj sa pre evidovaných ako UoZ - uchádzač o zamestnanie - t.j. nezamestnaný, ako aj zamestnaný  t.j. záujemca o prácu - ZoZ !!!  

Všetky informácie Vám poskytneme na telefónom čísle 0903 350 186

Pre koho je kurz určený?

Kurz Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je určený pre všetkých, ktorí chcú alebo potrebujú získať odbornú spôsobilosť na vykonávanie tejto profesie.

Po úspešnom ukončení kurzu získate Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy. Toto potvrdenie je súčasťou prihlášky na Overovanie odbornej spôsobilosti. Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na príslušnom Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. Po úspešnom absolvovaní skúšky získate Osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Čo budete vedieť po absolvovaní kurzu?
 • budete ovládať predpisy o ochrane pred požiarmi, ktoré súvisia s predmetom činnosti
 • ovládať organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi
 • ovládať základy procesov horenia a hasenia
 • ovládať základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických a technologických zariadení
 • ovládať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácie s nimi
 • ovládať funkcie a parametre požiarno - technických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi
 • určovať prostriedky na zdolávanie požiarov
Ako prebieha kurz u nás?

Kurz prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine.

Cena kurzu :
 • Cena kurzu pre samoplatcov / zľava...............................480 €
 • Cena kurzu projekt ,, Nestrať prácu,, .............................900 €

Extra zľavy pre samoplatcov:

5%  ženy na MD, nezamestnaní v evidencii  ÚP, ZŤP, študenti.....................................456 €10%  pre všetkých, ktorí u nás absolvovali odborný kurz.............................................432 €
Rozsah kurzu:

120 hodín

Kto sú naši lektori?

Odborníci  akreditovaní  MV SR - prezídiom Hasičského a záchranného zboru s dlhoročnou odbornou a lektorskou praxou, ktorí ochotne poradia a pomôžu s riešením praktických situácií.

Cena kurzu: cena kurzu je 480€

 V cene kurzu je komplet materiál na USB,školenie v oblasti vytvorenia si požiarno poplachových smerníc a projektu v hodnote 50€

 • Kurz prebieha v popoludňajších časoch, prípadne ako celodenné aktivity cez týždeň, alebo cez víkend, na základe dohody v skupine.
 • V cene je zahrnutá celková organizácia kurzu + USB so študijným materiálom
 • Výrazné zľavy z ceny balíka kurzov v prípade ak absolvujete kurz Technik BOZP + kurz Lektor + technik Po
 • cena kurzu je 480€
 • Balíková cena sa už nedá kombinovať s inými zľavamiCieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí chcú získať teoretické a praktické zručnosti z oblasti požiarnej ochrany a chcú pracovať ako Technik požiarnej ochrany

Certifikát Osvedčenie MV SR PHaZZ Poznámka k cene

Možnosť 100% úhrady kurzu cez ÚP - REPAS, výrazné zľavy pri zakúoení celého balíčka (Technik BOZP,Lektor,Technik PO),

Kontaktná osoba

Ing. Arnold Brenwasser
+421 948 414 199
global@global-education.sk

Hodnotenie
Organizátor