Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľom je osvojiť si teoretické základy vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických ú­prav.

Obsah kurzu

kozmetická fyziognómia, základy kozmetickej činnosti, koloristika, technika líčenia, vizážistika, vizážistické úpravy, estetika, dekoratívna kozmetika

Cieľová skupina

Záujemcovia vo veku nad 18 rokov, ktorí sa chcú uplatniť ako vizážisti, resp.sa zamestnať v kozmetickom salóne.

Certifikát Osvedčenie - kurz je akreditovaný Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hodnotenie
Organizátor