Detail kurzu

Výberové rozhovory metódou A.S.O.

EMKAconsult s.r.o.

Popis kurzu

Súčasná kríza nepraje ekonomike, podnikaniu a manažmentu s výnimkou dostatočného množstva voľných záujemcov o prácu. Je to príležitosť, ktorej sa treba chopiť, pretože umožňuje rapídne zvýšiť konkurenčnú výhodu. Ale aby neprekĺzla cez prsty, je treba ísť na výber lepšou metódou, ako sú tradičné. Takouto metódou je A.S.O. Interview. Jeho koncepcia vychádza z výskumov psycholingvistiky za posledné dve desaťročia. Na škodu personalistiky, u nás sa o tomto smere veľa nevie… Výberové rozhovory metódou A.S.O. sú efektívnou cestou k tomu, aby sme vybrali uchádzačov, ktorí budú pre firmu skutočným prínosom. Dávajú nový pohľad na doterajšie postupy vedenia výberového rozhovoru a štandardné techniky využívajú novým spôsobom.

Cieľom kurzu je osvojenie si nových spôsobov poznávania vlastností a schopností uchádzačov. Tieto spôsoby vykazujú vysokú mieru spoľahlivosti. V kurze si účastníci osvoja účinné spôsoby posudzovania spoľahlivosti, výkonnosti a schopnosti spolupracovať, čo sú základné predpoklady pre výkonnosť v práci.

Obsah kurzu

 1. A.S.O. systém – základné pravidlá.
 2. Tri zdroje chýb pri poznávaní ľudí a ich eliminácia.
 3. Zvyšovanie psychologickej senzitivity na vlastnosti druhých ľudí.
 4. Základy obsahovej analýzy.
 • „In“ faktory.
 • „Out“ faktory.
 1. Individuálne hodnoty človeka – kompas jeho charakteru – ako ich spoľahlivo zistiť.
 2. Charakteristiky temperamentu a reč – ako sa vyjadrujú jednotliví nositelia temeperamnetu.
 3. Sociabilita
 • Ako hovoria sociabiní a kooperatívni ľudia (lingvistické znaky sociability).
 • Biografické znaky sociability.
 • Ako sa v jazyku prejavuje výkonová orientácia (Lingvistické znaky výkonnosti).
 1. Identifikácia spoľahlivosti vs. nespoľahlivosti:
 • Ako sa vyjadrujú spoľahliví ľudia a ako nespoľahliví (lingvistické znaky spoľahlivosti)
 • Spoľahliví ľudia v spektre svojej biografie.
 • Ako odhaliť klamára – Identifikácia sklonov k podvádzaniu podľa verbalizácie

Cieľová skupina

Kurz je určený v prvom rade pre majiteľov, konateľov a výkonných riaditeľov firiem, ale vhodná je aj účasť iných manažérov a samozrejme personalistov.

Poznámka k cene

Zľava 20% pre dvoch účastníkov z jednej organizácie.

Kontaktná osoba

PhDr. Mojmír Kališ
+421 903 427 133
m.kalis@emka.sk

Hodnotenie
Organizátor