Detail kurzu

Interný audítor systému manažérstva kvality (ISO 9001:2008)

Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Popis kurzu

V rámci dvoj-denného kurzu sa účastníci zoznámia s požadavkami na systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a s technikami vykonávania auditu vo vlastnej organizácii.

Obsah kurzu

Účastníci získajú informácie potrebné na prípravu auditu (príprava kontrolných zoznamov), reportovanie výsledkov auditu (vytváranie správ z auditu) a formuláciu nezhôd. V rámci kurzu účastníci pracujú so študijným materiálom, ktorý zahrňuje praktické cvičenia a prípadové štúdie k auditným situáciám.

Cieľová skupina

Kurz je určený začínajúcim interným audítorom, ktorí sa chcú pripraviť na vykonávanie auditu podľa ISO 9001:2008. Podmienkou účasti na kurze nie sú predchádzajúce znalosti normy ISO 9001 alebo predchádzajúce skúsenosti s audítovaním.

Certifikát Úspešným absolventom kurzov je vystavený certifikát LRQA potvrdzujúci absolvovanie školenia a vykonanie záverečnej skúšky. Platnosť certifikátu nie je časovo obmedzená. Poznámka k cene

Cena 7.840,--Kč bez DPH (Cena kurzů u slovenských klientů bude převedena na EUR dle aktuálního kurzovního lístku ČNB ke dni začátku konání kurzu). V ceně je zahrnuto: studijní materiály bez norem, občerstvení, oběd a osvědčení pro absolventy.

Hodnotenie
Organizátor