Detail kurzu

Zákonník práce v praxi: Pracovný čas

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Novela Zákonníka práce prináša od 1.1.2013 výrazné zmeny hlavne v problematike Pracovného času a jeho rozvrhnutia

Cieľom seminára je ozrejmiť účastníkom problematiku rozvrhnutia pracovného času a dovoleniek. Účastníci sa naučia vytvárať rozvrh pracovných zmien, pochopia zákonitosti rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času.

Ponúkame individuálny prístup k vašim problémom. Čo Vy získate? Kombináciu odborného právneho vzdelávania a zážitkov/príkladov z praxe.

Obsah kurzu

 • Pracovný čas – pojem, rozvrhnutie, odpočinok, maximálny rozsah, prestávky v práci
 • Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času – princípy a možnosti využitia
 • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – Konto pracovného času
 • Pružný pracovný čas a možnosti jeho využitia
 • Vyhodnotenie plnenia fondu pracovného času – zmenové kalendáre, referenčné obdobie, evidencia
 • Dovolenka – nárok, hromadné čerpanie, čerpanie pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • Práca nadčas, práca vo sviatok a pracovná pohotovosť
 • Prekážky v práci s poukazom na zmeny dané novelou
 • Flexikonto.

Cieľová skupina

 • Majitelia malých a stredných firiem
 • Línioví manažéri
 • HR generalisti
 • Personalisti- špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

Seminár trvá 6 hodín; cena pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor