Detail kurzu

Popis kurzu

Modulový kurz všeobecnej taliančiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností, atď. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre.

Obsah kurzu


Cieľová skupina

dospelí a mladí ľudia vo veku nad 15 rokov

Hodnotenie
Organizátor