Detail kurzu

Manažérske zručnosti: Motivácia zamestnacov, Efektívne vedenie porád, Vedenie ľudí a tímová spolupráca

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

A / Motivácia zamestnancov

Cieľom tréningu je ponúknuť nástroje na identifikovanie motivátorov a posilnenie kompetencií vedúcich zamestnancov v role manažéra. Naučí poznať štýly situačného vedenia ľudí v tíme a zákonitosti vedenia rozhovorov, ktoré sú pre úspešný chod spoločností veľmi dôležité.

B/ Efektívne vedenie porád Cieľom tréningu je naučiť efektívne riadiť a moderovať poradu. Prejdeme štruktúrou, prípravou a typom porád. Účastník si precvičí, ako otvárať i zužovať diskusiu a zapájať účastníkov.

C/ Vedenie a tímová spolupráca Cieľom tréningu je naučiť sa efektívne viesť a budovať tím. Účastník zistí, akú plní rolu v tíme, spozná vývojové fázy tímu, tímové role a naučí sa efektívne komunikovať. Zistí, čo prispieva k efektívnemu fungovaniu tímu. . Získa námety, ako sa presadiť, argumentovať a zvládať rôzne situácie v tíme. Účastníci si uvedomia nevyhnutnosť rozdielnej komunikácie v jednotlivých vývojových fázach tímu

Obsah kurzu

A / Motivácia zamestnancov:

 • Osobnosť vedúceho – aký je ideálny šéf?
 • Štýly vedenia zamestnancov
 • Typológia
 • Ktorý štýl je vhodný pre ktorého zamestnanca – zrelosť zamestnancov
 • Základné komunikačné zásady
 • Motivácia zamestnancov
 • Čo nás motivuje v práci a v súkromnom živote
 • Ako spoznať, čo druhých motivuje
 • Práca ako hra – využívanie hravých prvkov na podporu motivácie
 • Cvičenia na prehĺbenie porozumenia a nácvik daného javu

B/ Efektívne vedenie porád:

 • Štruktúra porady – obsah, proces
 • Typy porád
 • Očakávania od porady: firma – účastníci – vedúci porady
 • Riešenie situácií z raxe a spätná väzba k vedeniu porady
 • Diskusia – ako zužovať diskusiu
 • Techniky na zvládnutie účastníkov
 • Metódy napomáhajúce presadiť svoj názor na porade

C/ Vedenie a tímová spolupráca:

 • Skupina vs. Tím
 • Znaky efektívnych tímov
 • Tímové role
 • Vývojové fázy tímu
 • Komunikácia v tíme
 • Presadenie sa, argumentácia v tíme
 • Orientácia na úlohu, tím, jednotlivca – čo to znemená pre môj tím
 • Zvládanie ťažkých situácií v tíme
 • Projekt rozvoja tímu

Cieľová skupina

 • Majitelia firiem
 • Manažéri na všetkých stupňoch riadenia
 • HR manažéri a špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

Cena je za 1 školiaci deň; pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor