Detail kurzu

Riadenie výkonnosti a cielená motivácia zamestnancov – hodnotiace kritéria, dohoda a komunikácia cieľov, motivačný a hodnotiaci rozhovor

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom  dvojdňového kurzu je naučiť sa efektívne a profesionálne využívať hodnotiaci rozhovor na riadenie výkonnosti a cieleného rozvoja a motivácie zamestnancov. Účastníci sa naučia využívať rôzne komunikačné techniky, poznať a správne používať rôzne typy rozhovorov.  Naučia sa stanovovať a komunikovať ciele a úlohy zamestnancom. Získajú návod ako správne zvoliť hodnotiace kritériá a prečo je dôležité diferencovať výkonnosť. Precvičia si motivačný i hodnotiaci  rozhovor, pochopia  súvislosti a dôležitosť jednotlivých krokov v praxi a získajú väčšiu istotu v prejave.  Zistia, prečo je kladenie otázok v rozhovore kľúčové. Pochopia rozdiel medzi motivačným a hodnotiacim rozhovorom a spätnou väzbou, resp. kritikou.

Obsah kurzu

1. Deň

Význam riadenia/hodnotenia výkonnosti – prečo riadiť a hodnotiť výkonnosť – čo znamená hodnotenie pre hodnoteného, hodnotiteľa a zamestnávateľa Riadenie výkonnosti – základný nástroj manažéra Systém hodnotenia a väzba na ostatné personálne nástroje Riadenie výkonnosti vs. Firemná kultúra Riadenie výkonnosti – ciele/úlohy vs. Kompetencie/sprá­vanie Môj tím / moji ľudia – vízia a personálna stratégia manažéra – kam, s kým a ako idem? Ako sa tam dostanem – riadenie rozvoja a výkonnosti jednotlivca / tímu Hodnotenie – Riadenie výkonnosti (procesy vers. ľudia) Ciele a úlohy útvaru – hodnotiace kritériá tímu / jednotlivca – SMART – praktické precvičovanie Motivačný rozhovor a dohoda o cieľoch a rozvoji Ako motivovať rôzne typy zamestnancov („Každý na niečo počuje“) Otázky v rozhovore – ich význam a použitie

2. Deň

Hodnotenie ako sociálny a komunikačný proces; ako sa pripraviť na hodnotenie Hodnotiaci rozhovor – štruktúra, priebeh, zásady hodnotenia, dohoda o výsledku hodnotenia Modelová situácia – vyhodnotenie splnenia určených hodnotiacich kritérií, používanie jednotného prístupu k hodnoteniu pre všetkých vedúcich zamestnancov Náročné situácia a chyby pri hodnotení – ako ich zvládnuť? Asertivita a ako ju využiť pri rozhovoroch Trojuholník výkonu – ako pristupovať k rôznym skupinám zamestnancov Spätná väzba (pozitívna / negatívna), kritika – precvičovanie Ukončenie rozhovoru…a čo ďalej?

Cieľová skupina

  • Majitelia firiem
  • Manažéri na všetkých stupňoch riadenia
  • HR manažéri a špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor