Detail kurzu

Leadership Basic

eventive, s. r. o .

Popis kurzu

Cieľom tréningu „Leadership“ je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Získať teoretické vedomosti z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov. Definovanie vlastného štýlu vedenia ľudí a poznanie seba samého.

Absolventi tréningu „Leadership“ získajú poznatky o efektívnych spôsoboch komunikácie, využiteľných pri vedení a riadení ľudí. Osvoja si zručnosti a techniky využívané pri riešení osobných alebo pracovných problémov. Pochopia vznik konfliktov. Na základe špecifík osobnostných typov budú vedieť zvoliť preferovaný štýl vedenia ľudí.

Obsah kurzu

 • Základné typy komunikačného správania a ich charakteristiky (agresívne, pasívne, asertívne)
 • Komunikačné kanály – „odovzdať posolstvo“, význam prekonania bariér
 • Aktívne počúvanie – príklady rozdielov medzi „normálnym“ a aktívnym počúvaním (rady, ako sa stať „aktívnym“ poslucháčom)
 • Význam neverbálnej komunikácie v komunikačnom procese
 • Dávanie a získavanie spätnej väzby – hlavné princípy dávania spätnej väzby, schéma porovnania neproduktívnej a efektívnej kritiky, techniky získavania spätnej väzby
 • Konflikt – jeho pochopenie a riešenie, nácvik modelových situácií
 • Nové prístupy manažérskej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k zlepšeniu medziľudských vzťahov v organizáciách
 • Od problémov smerom k ich riešeniu – možnosti riešenia problémov v akejkoľvek sfére prostredníctvom koučingu
 • Štýly vedenia, štýly presviedčania a ovplyvňovania
 • Motivácia zamestnancov
 • Poskytovanie spätnej väzby k posilneniu motivácie
 • Spôsoby, ako stratiť dôveru

Cieľová skupina

 • manažéri
 • lídri tímov
 • vedúci oddelení
 • projektoví manažéri
 • majitelia firiem
Poznámka k cene

Celková cena zahŕňa: dvojdňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (2x coffee break/deň).

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor