Detail kurzu

Riadenie zásob

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Popis kurzu

28.-29. marec 2023 Chateau Belá, Belá (Nitriansky kraj)

Objem finančných prostriedkov, ktoré viažeme v zásobách, ovplyvňuje finančné riadenie podniku, ale aj plynulosť výroby. Ako optimalizovať riadenie zásob pri variabilite a finančných tlakoch? Ako sa chrániť pred neurčitosťou budúcnosti a rizikami? Tréning je zameraný na znižovanie hladín zásob, na zvyšovanie rýchlosti ich obrátky, na znižovanie nákladov na zásoby a na zvyšovanie schopnosti zvládať variabilitu výroby a dopytu.

Obsah kurzu

 • zvládanie variability správania dopytu
 • znižovanie zásob a zvyšovanie rýchlosti ich obrátky
 • stanovenie priemernej zásoby
 • metódy riadenia EOQ
 • analýza ABC, portfóliová analýza
 • metóda MINI-MAXI, stanovenie poistných zásob, KANBAN
 • optimálna veľkosť dávky
 • plán zásobovacích činností
 • vplyv neistoty na stav zásob
 • súvislosť medzi obratom, skladom a frekvenciou obratu
 • znižovanie logistických nákladov za podpory controllingu
 • vyhodnotenie výkonnosti procesov
 • odhalenie neefektívnej časti logistických procesov
 • zviditeľnenie logistických nákladov
 • znižovanie nákladov na udržanie zásob
 • ukazovatele úrovne riadenia zásob
 • miera obratu a rentabilita zásob
 • prípadové štúdie z praxe


Zúčastnite sa celého cyklu Certifikovaný logistik viac na www.romanresearch.sk

Cieľová skupina

PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES ON-LINE NA WWW.ROMANRESE­ARCH.SK! PRIHLÁSIŤ SA NA TENTO KURZ SO VŠETKÝMI RIADNE VYPLNENÝMI ÚDAJMI VAŠEJ SPOLOČNOSTI JE POTREBNÉ PRIAMO NA NAŠOM WEBE WWW.ROMANRESE­ARCH.SK!

 • logistic manažérom
 • vedúcim logistiky a logistikom
 • controllerom vo výrobných podnikoch
 • supply chain manažérov
 • vedúcich nákupu a nákupcov
 • vedúcich MTZ a zásobovačov
 • vedúcim dispa a disponentov
 • pracovníkom nákupu a predaja
 • vedúcim skladového hospodárstva
 • skladníkom atď

Kľúčové oblasti: logistika, riadenie zásob, riadenie materiálových tokov, logistický controlling, SCM, skladovanie, materiálový tok, kurz logistiky, manažment logistiky, logistické náklady, úzke miesto, metóda EOQ, variabilita, metóda ABC, obrátka zásob, poistné zásob, minimálna zásoba, MINI-MAXI, FIFO, Littleho zákon, variabilita dopytu, dispozícia materiálom, materialwirtschaft, warenkorb, logistické operácie, obsluha zákazníka, úroveň obsluhy zákazníka, better, cheaper, faster, inventory management, výpočet priemerných zásob, ročné náklady obstarávania, klasifikácia zásob, ekonomcké objednávkové množstvo

Certifikát Certifikát (dvojjazyčný Slo/Eng, Standard Level Comenius) Poznámka k cene

2 dňový kurz, školné 449 €, strava 109 €, ubytovanie 95 €/samostatne, 59 €/na dvojke, po 21.3.2023 školné 549€, ceny uvedené bez DPH

Kontaktná osoba

Ing. Juraj Šapovalov
+421 910 777 885
info@romanresearch.sk

Hodnotenie
Organizátor