Detail kurzu

Stresmanažment alebo Prevenciou syndrómu vyhorenia a stres manažmentom k dlhodobého výkonu za každých okolností - LETNÁ CENA

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Ponúkaný kurz je zameraný na zvládanie stresu v dlhodobej perspektíve s využitím racionálneho time manažmentu, určovaním priorít a psychologickými nástrojmi ako sú: manažment racionálnych i emocionálnych stresorov a odolávanie manipulatívnym technikám. Cieľom je: ·       pomôcť pochopiť podstatu stresových situácií na rovine fyzickej aj psychickej a rozpoznávať prvé príznaky, ako aj predchádzať syndrómu vyhorenia ·       získať vedomosti z oblasti time manažmentu, určovania priorít, stres manažmentu a vysporiadať sa s manipulatívnymi technikami ·       nacvičiť si rýchle dobíjanie bateriek.

Obsah kurzu

1. Stres a jeho vplyv na 5 oblastí života

 • Pochopenie podstaty stresu v rovine fyzickej aj psychickej.
 • Druhy stresu. Vplyv dlhodobého stresu na organizmus.

2. Manažér a riadenie stresu v organizácii

 • Vplyv stresu na prácu jednotlivca a tímu. Johariho okno.

-  Manažér v stresovej situácii v tíme.

3. Identifikovanie stresorov – test pre každého Druhy stresu v pracovnom procese.

4. Stres manažment – Manažment racionálnych stresorov :

A)  Time manažment -  biorytmus, zlodeji času., zásady časového plánu

 1. Umenie plánovať: 

Analýza dôležitosti a naliehavosti úloh – Eisenhowerov princíp. 4 druhy – času čas pre nadriadeného, pre podriadených, pre systém, pre seba 4 kvadranty matice manažmentu času

 1. Určovanie priorít:

Analýza ABC – určovanie priorít pri plánovaní úloh. Plán pracovného dňa a týždňa.

5. Stres manažment – Manažment emocionálych stresorov:

 1. auto-ekológia – Popperovské cvičenia:
 • sústredenosť – cvičenie pre účastníkov
 • cvičenie vôľových vlastností
 • citové impulzy – čo s nimi
 1. Vedieť povedať „nie“ v situáciách, kedy je to žiadúce
 2. Ako manažovať snahu iného človeka o manipuláciu 

4 modely správania sa podľa Redfielda – rýchla identifikácia a zvládnutie nenáročné a osvedčené metódy asertívneho správania sa spoznajme sami seba lepšie – testy asertivity

6. Syndróm vyhorenia – symptómy a prevencia

7. Čo je to wellness? Významu wellnessu ako životného štýlu za účelom dlhodobého udržania fyzickej aj psychickej kondície. 8. Cvičenia na zvýšenie stresovej tolerancia – praktické cvičenie 9. Rýchle a účinné dobíjanie  bateriek – praktické cvičenie

Cieľová skupina

 • všetky pracovné pozície
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

Akciová cena!!!

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor