Detail kurzu

Vedenie, delegovanie, couching

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Popis kurzu

23.-24. september 2020, Alexandra Wellness Hotel, Liptovský Ján, Nízke Tatry

Tréning je určený pre riadiacich pracovníkov, ktorý majú záujem zlepšiť svoje schopnosti a rozšíriť svoje poznatky v oblasti vedenia – leadershipu a v oblasti delegovania, ktoré je kľúčové pri dosahovaní efektívnych výsledkov prostredníctvom podriadených. Správnym delegovaním dosiahnete rast efektivity práce, zisku, stability a konkurencieschop­nosti firmy.

Kľúčové oblasti: leadership, manažment, vedenie, motivovanie, vodcovstvo, asertívna komunikácia, komunikačné zručnosti, asertivita, coachig, kaučing, ovládanie emócií, emočná inteligencia, riadenie, konflikt manažment, riadenie konfliktov, riešenie konfliktov, delegovanie úloh, pozitívna spätná väzba, feedback, komunikačné zručnosti, manažérska komunikácia

Obsah kurzu

PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES ON-LINE NA WWW.ROMANRESE­ARCH.SK! PRIHLÁSIŤ SA NA TENTO KURZ SO VŠETKÝMI RIADNE VYPLNENÝMI ÚDAJMI VAŠEJ SPOLOČNOSTI JE POTREBNÉ PRIAMO NA NAŠOM WEBE WWW.ROMANRESE­ARCH.SK!

Hlavné tematické oblasti kurzu:

 • vedenie – vodcovstvo – leadership, rozdiel manažér – leader,
 • úloha podnikových vodcov,
 • princípy vedenia podriadených, rysy riadiacich pracovníkov,
 • zmapovanie svojich silných a slabých stránok a ako na nich pracovať,
 • vedenie tímu, úloha vodcu pri zavádzaní zmien,
 • autorita ako mozaika vzťahov, autorita a disciplína, „láskavé“ autority,
 • rozvíjanie sebaistoty a nestrácanie citu,
 • členenie úloh podriadených, zadávanie úloh, vytváranie pravidiel hry, delegovanie právomocí a pravidlá delegovania, prínos delegovania
 • využitie coachingu pre výsledky tímu
 • prínos coachingu pri nachádzaní riešení problémov
 • kladenie coachingových otázok

Zúčastnite sa celého cyklu Certifikovaný leasership tréning viac na www.romanresearch.sk

Cieľová skupina

 • top, stredný a nižší manažment
 • líniových manažérov
 • vedúcich pracovníkov
Certifikát Certifikát (dvojjazyčný) Poznámka k cene

2 dňový kurz, strava 55 €, ubytovanie 69 €/samostatne, 49 €/na dvojke, školné zaplatené po 16.9.2020 je 420€ (ceny uvedené bez DPH)

Kontaktná osoba

Ing. Juraj Šapovalov
+421 55/694 10 20
info@romanresearch.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať