Detail kurzu

Novinka! Sales Performance GYM - riadenie výkonnosti predaja

Libellius s.r.o.

Popis kurzu

 • Poskytnúť inšpiráciu ako cielene ovplyvňovať najdôležitejšie predpoklady úspešnosti obchodného tímu.
 • Zvýšiť uvedomenie si rozhodujúcich faktorov, ktoré zabezpečujú požadovanú efektivitu práce obchodných reprezentantov.
 • Prostredníctvom jednoduchého modelu pomôcť zvyšovať výkonnosť a efektivitu predaja.
 • Rozvinúť schopnosti ako dlhodobo, kontinuálne zlepšovať jednotlivých obchodných reprezentantov.
 • Zvýšiť úspešnosť uzatvárania obchodov.

Obsah kurzu

 • Koncepcia riadenia výkonnosti predaja
 • Analýza obchodného tímu
 • Kondícia obchodného tímu
 • Základná príprava obchodného tímu
 • Riadenie znalostí
 • Technická vyspelosť pri predaji
 • Komunikačné schopnosti
 • Obchodné techniky
 • Obchodné taktiky
 • Riadenie zákazníkov
 • Obchodná logika
 • Psychická odolnosť
 • Strach a stres v predaji
 • Motivácia obchodného tímu
 • Individuálny plán manažéra

Cieľová skupina

Rozvojový program je určený pre skúsených obchodníkov, obchodných riaditeľov a vedúcich predaja, ktorí chcú systematicky ovplyvňovať svoju výkonnosť a výkonnosť obchodného tímu. Súčasný vývoj na trhu kladie veľký dôraz na zvyšovanie efektivity predaja, čo vyvoláva vysoký tlak na obchodné tímy. Zvyšovanie tlaku k vedomému, alebo nevedomému vytvárania pocitu strachu a obáv v hlavách obchodníkov. Tento prispieva k preferovaniu príležitosti pri predaji, čím obchodné tímy strácajú orientáciu na priority. Účastnci nájdu inšpiráciu ako postupovať v takýchto situáciách.

Prečo sa zúčastniť rozvojového programu
 • Spracujete si analýzu výkonnosti vlastného obchodného tímu a na jej základe postavíte priority.
 • Pochopíte súvislosti a previazanosť najdôležitejších oblastí ovplyvňujúcich výkonnosť predaja.
 • Vypracujete si manažérsky plán, zameraný na zmeny v riadení výkonnosti predaja.
 • Získate inšpiráciu od profesionálov, ktorí sa dlhodobo venujú riadeniu predaja.

Kontaktná osoba

Marek Lovecký
+421 905 700 141
marek.lovecky@libellius.com

Hodnotenie
Organizátor