Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Modul II.: absolvent modulu získa aktuálne informácie na odborné využitie dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie v zmysle platnej legislatívy. Dokáže vykonať identifikáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých živočíšnych škodcov a ich likvidáciu v súlade s platnými legislatívnymi a bezpečnostnými predpismi.

Obsah kurzu

Program:

Prezencia 7.30 - 8.00

Začiatok školenia 8.00

  • Právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti
  • Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci
  • Toxikológia a zásady prvej pomoci
  • Teoretické vedomosti pri výkone tejto činnosti
  • Epidemiológia a základy z mikrobiológie vo vzťahu k tejto činnosti
  • Hygiena životného prostredia vo vzťahu k činnosti
  • Charakteristika, biológia a spoznávanie (určovanie) škodlivých živočíchov
  • Pracovné postupy a praktické zručnosti pri výkone tejto činnosti

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, je  podľa § 16 ods. 26 (355/2007 Z. z.)  povinná absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu.

Termín/y:28. 09. 2020 - 29. 09. 2020

Cieľová skupina

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Rozsah: 16 h

Poznámka k cene

pri platbe na bankový účet 144 €; pri platbe v hotovosti 149 € , Účastnícky poplatok zahŕňa: občerstvenie, obed, osvedčenia. Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, konštantný symbol: 0308, variabil

Kontaktná osoba

Ing. Alena Bujdáková
+421 37/791 02 17
alena.bujdakova@agroinstitut.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať