Detail kurzu

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2020

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov, ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Ide najmä o tieto zákony: zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb, novelizoval aj ust. Zákonníka práce a priniesol aj zmenu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v podobe zákazu prijať prácu alebo službu od niekoho, kto iného nelegálne zamestnáva!!! Posledné novely Zákona o službách zamestnanosti účinné od 1.5.2018 a od 1.1.2019! Zmeny týchto zákonov zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, ktorý priamo zamestnáva alebo plánuje zamestnávať štátnych príslušníkov z tretích krajín alebo vysiela svojich zamestnancov v rámci poskytovania služieb do zahraničia, resp. ich takto prijíma. Seminár je určený aj pre tých zamestnávateľov, ktorí plánujú využívať na prácu aj cudzincov ako dočasne pridelených zamestnancov agentúrami dočasného zamestnávania.

Obsah kurzu

  • Medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie),
  • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
  • Zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od januára 2019
  • Vysielanie zamestnancov v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb a ďalších noviel Zákonníka práce
  • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti
  • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
  • Súbeh výkonu práce vo dvoch alebo viacerých štátoch a čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine?
  • Sociálne a zdravotné poistenie pri zamestnávaní cudzincov, vysielaní zamestnancov a pri súbežnom výkone práce na území SR a v zahraničí.
  • Diskusia a riešenie konkrétnych príkladov z praxe.

Cieľová skupina

Mzdári, personalisti, HR manažéri.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať