Detail kurzu

INTERNÝ AUDÍTOR BOZP podľa normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Cieľ školenia: nosná časť školenia je zameraná na podrobný výklad noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018 sprevádzaný príkladmi z praxe. Účastník školenia získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Obsah kurzu

Rámcový program

1. deň 09.00 Prezentácia účastníkov a úvod 09.30 ISO 45001:2018 – Požiadavky s pokynmi na použitie 12.00 Obed 13.00 ISO 45001:2018 – Požiadavky s pokynmi na použitie
ISO 45001:2018 – Sumár zmien v norme oproti OHSAS 18001
Diskusia 16.00 Záver 1. dňa 17.00 Večera pre ubytovaných účastníkov

2. deň 07.30 Raňajky pre ubytovaných účastníkov 08.00 Norma ISO 19011:2018
Interný audit systému manažérstva 12.00 Obed 13.00 Norma ISO 19011:2018
Interný audit systému manažérstva Záverečný test Diskusia 16.00 Záver školenia

Modelové cvičenia v priebehu školenia.

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pre pracovníkom, ktorí v organizácii zastávajú alebo budú zastávať funkciu interného audítora BOZP, ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Poznámka k cene

Cena zahŕňa náklady na odborné a organizačné zabezpečenie školenia, školiace materiály, obed (podľa programu školenia) a občerstvenie počas školenia, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní školenia.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať