DETAIL KURZU

POŽIADAVKY NORMY ISO 45001:2018

Od:

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Dňa 12. marca 2018 bola vydaná nová norma ISO 45001:2018 – Occupation Health and Safety Management systems Requirements with guidance for use – ktorá do 11. marca 2021 v plnom rozsahu nahradí normu OHSAS 18001. To znamená, že spoločnosti certifikované podľa normy OHSAS 18001 majú 3-ročné obdobie na prechod certifikácie na novú normu ISO 45001.

Cielom školenia je odovzdať účastníkom znalosti a techniky, potrebné na:

  • vysvetlenie účelu a zmyslu revidovanej série noriem pre systémy manažérstva,
  • pochopenie aplikácie princípov manažérstva BOZP,
  • popísanie revízií ISO 45001:2018 založených na návrhu medzinárodnej nor­my,
  • vysvetlenie vzťahov medzi článkami ISO 45001:2018.
Obsah kurzu

Rámcový program:

09.00 Prezentácia účastníkov a úvod 09.30 ISO 45001:2018 – Požiadavky s pokynmi na použitie 12.00 Obed 13.00 ISO 45001:2018 – Požiadavky s pokynmi na použitie
ISO 45001:2018 – Sumár zmien v norme oproti OHSAS 18001
Diskusia 16.00 Záver školenia

Cieľová skupina

Školenie je určené pre existujúcich interných audítorov, ktorý sa chcú oboznámiť len s požiadavkami aktuálnej normy ISO 45001:2018 a v minulosti absolvovali školenie podľa normy ISO 19011:2018, alebo pre všetkých, ktorí majú záujem o danú problematiku.

Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať