Detail kurzu

INTERNÝ AUDÍTOR QMS a EMS podľa noriem 9001:2015 a ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Filozofiou školenia je odovzdať účastníkom know-how, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia kvality, a životného prostredia v organizácii. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických rád a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do certifikácie týchto systémov v podnikoch na Slovensku a v zahraničí. Dnes, keď sa prístupy k ochrane ŽP stávajú rozhodujúcimi faktormi v posudzovaní spoločnosti, Vám ponúkame pomoc pri eliminovaní environmentálnych rizík vo Vašej organizácií prostredníctvom fungujúcich a účinných systémov riadenia.

Cieľ školenia: nosná časť je zameraná na podrobný výklad noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 sprevádzaný príkladmi z praxe. Účastník školenia získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia kvality a životného prostredia.

Obsah kurzu

Rámcový program kurzu

1. deň

Interný audítor EMS / POŽIADAVKY NORMY ISO 14001

09.00 Úvod
Rozbor normy ISO 14001:2015 12.00 Obed 13.00 Rozbor normy ISO 14001:2015 17.00 Večera pre ubytovaných účastníkov

2. deň

Interný audítor QMS / POŽADAVKY NORMY ISO 9001

07.30 Raňajky pre ubytovaných účastníkov 08.00 Rozbor normy ISO 9001:2015 12.00 Obed 13.00 Rozbor normy ISO 9001:2015 17.00 Večera pre ubytovaných účastníkov

3. deň

Interný audítor (IA) EMS a/alebo QMS / ISO 19011

07.30 Raňajky pre ubytovaných účastníkov 08.00 Norma ISO 19011:2018
Interný audit systému manažérstva 12.00 Obed 13.00 Norma ISO 19011:2018
Interný audit systému manažérstva
Záverečný test
Diskusia 15.00 Záver školenia

Modelové cvičenia v priebehu školenia.

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii sú alebo budú zastávať funkciu interného audítora QMS a/alebo EMS, ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek systému manažérstva v súlade s normou ISO 9001:2015 a/alebo ISO 14001:2015.

Certifikát Osvedčenie IA QMS a EMS Poznámka k cene

Cena zahŕňa náklady na organizačné a odborné zabezpečenie školenia, školiace materiály, obed, občerstvenie počas školenia a vystavenie osvedčenia v slovenskom a anglickom jazyku.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať