Detail kurzu

INTERNÝ AUDÍTOR QMS podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2018

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Účastník kurzu sa podrobne oboznámi s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2015, ISO 19011 a zároveň získa praktické nástroje využiteľné pri plánovaní, príprave a výkone interného auditu podľa daných noriem.

Obsah kurzu

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

1. deň

  • Úvod do kurzu
  • Ciele kurzu, základné termíny, definície a zásady
  • Systémy manažérstva kvality založené na procesnom prístupe
  • Proces certifikácie organizácie
  • Norma ISO 9001:2015

2. deň

  • Norma ISO 19011:2018
  • Modelové cvičenia
  • Záverečný test

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti zavádzania, udržiavania a riadenia systémov kvality, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Certifikát Osvedčenie interného audítora QMS Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať