Detail kurzu

INTERNÝ AUDÍTOR EMS podľa normy ISO 14001:2015 a ISO 19011

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Filozofiou školenia je odovzdať účastníkom know-how, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov životného prostredia v organizácii.

Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických rád a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do certifikácie týchto systémov v podnikoch na Slovensku a v zahraničí.

Dnes, keď sa prístupy k ochrane ŽP stávajú rozhodujúcimi faktormi v posudzovaní spoločnosti, Vám ponúkame pomoc pri eliminovaní environmentálnych rizík vo Vašej organizácií prostredníctvom fungujúcich a účinných systémov riadenia.

Cieľ školenia: nosná časť je zameraná na podrobný výklad normy ISO 14001:2015 sprevádzaný príkladmi z praxe.

Účastník školenia získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia životného prostredia.

Úspešní absolventi získajú osvedčenie interného audítora EMS, ktoré ich oprávňuje zabezpečovať a vykonávať interné audity podľa ISO 14001:2015.

Obsah kurzu

Rámcový program školenia

1.deň 09.00 Úvod
Rozbor normy ISO 14001:2015 12.00 Obed 13.00 Rozbor normy ISO 14001:2015 17.00 Večera pre ubytovaných účastníkov

3. deň 08.00 Norma ISO 19011:2018 Interný audit systému manažérstva 12.00 Obed 13.00 Norma ISO 19011:2018 Interný audit systému manažérstva Záverečný test Diskusia 15.00 Záver školenia

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii sú alebo budú zastávať funkciu interného audítora EMS, ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek systému manažérstva v súlade s normou ISO 14001:2015.

Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať