Detail kurzu

POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Nosná časť je zameraná na podrobný výklad normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 sprevádzaný príkladmi z praxe.

Obsah kurzu

  1. deň: POŽIADAVKY NORMY ISO 9001
  2. deň: POŽIADAVKY NORMY ISO 14001

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii zastávajú funkciu interného audítora QMS/EMS, ktorý má zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek systému manažérstva v súlade s normou ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Certifikát osvedčenie - Požiadavky ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu. ))

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať