DETAIL KURZU

POŽIADAVKY NORMY ISO 9001:2015

Od:

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Nosná časť je zameraná na podrobný výklad normy ISO 9001:2015 sprevádzaný príkladmi z praxe.

Obsah kurzu

POŽIADAVKY NORMY ISO 9001

  • Úvod
  • Rozbor normy ISO 9001:2015

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii zastávajú funkciu interného audítora QMS, ktorý má zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek systému manažérstva v súlade s normou ISO 9001:2015.

Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu. ))

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
Organizátor