DETAIL KURZU

Mzdy a personalistika

Od:

Agentúra JASPIS s.r.o.

Popis kurzu

Naučíte sa samostatne spracovať mzdovú agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov, s poisťovňami a daňovým úradom. Získate prehľad v legislatíve (Zákonník práce, Zákon o zamestnanosti, Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákon o dani z príjmov) a zorientujete sa v pracovno-právnych vzťahoch.

 Obsah kurzu

Obsah:

  1. Pracovno-právne vzťahy
  2. Odmeňovanie
  3. Výpočet mzdy zamestnancom
  4. Náhrady cestovných a iných výdavkov
  5. Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni
  6. Sociálne, nemocenské a dôchodkové dávky poistenia
  7. Výpočet dane z príjmov fyzických osôb
  8. Sociálny fond
  9. Štátne sociálne dávky

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Na kurze vyučujú lektori, ktorí v praxi vedú mzdovú agendu a účtovníctvo pre viacero firiem, majú vzdelanie ekonomického smeru a pedagogické skúsenosti.

Po úspešnom absolvovaní kurzu „Mzdy a personalistika“ získate akreditované osvedčenie.

V cene kurzu sú skriptá, zošit a pero. Všetky ostatné potrebné materiály a tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie v zákazíckej zóne.

Rozsah kurzu: 46 vyučovacích hodínVoliteľný príplatok: 19,– Eur za cudzojazyčné osvedčenie.

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú so mzdami praktické skúsenosti a chcú sa naučiť viesť mzdovú agendu, prípadne pre ľudí, ktorí si svoje vedomosti chcú aktualizovať, rozšíriť a utvrdiť. Je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Kontaktná osoba

Ing. Nela Smandrová
+421 2/554 225 88
jaspis@jaspis.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať