Detail kurzu

Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Kurz realizujeme v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré budú môcť obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Obsah kurzu

Organizačné pokyny:

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 12.00


Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú účastníci potvrdenie o oboznámení v zmysle § 20 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. o činnosti na technickom zariadení elektrickom a postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom v rozsahu vykonávanej činnosti.

Cieľová skupina


Kontaktná osoba

Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor