Detail kurzu

Kritické myslenie

Power Coaching s. r. o.

Popis kurzu

Kritické myslenie je o vlastnom uvažovaní, slobodnom myslení, bez ovplyvnenia okolím. Ako myslieť tak, aby ste boli sami sebou, prezentovali Váš názor a nie názor vedome či podvedome prijatý okolím? Keď kriticky premýšľame, v podstate sa len riadime múdrym príslovím Dôveruj, ale preveruj. Na workshope sa bližšie pozrieme na to:

Čo kritické myslenie je a kde všade by sme ho mali využívať, aby sme sa nestali obeťou manipulácie? Prečo je kritické myslenie dôležité a ako sa prejavuje? Spôsobilosti a dispozície na kritické myslenie.

Naozaj myslíme kriticky?Prejdeme si situácie, kedy si častokrát ani neuvedomujeme, že kriticky nemyslíme, ako napr.: Backfire effect – neopodstatnená dôvera v určité javy, podliehanie vlastným sebaklamom. Sebautvrdzovanie – hľadanie „podpory“ pre tvrdenia ktorým veríte, bez záujmu o prehodnotenie i opačných. Synchronicita – ilúzia, že svet vám dáva znamenia. Texaský ostrostrelec – spätné upravovanie udalostí tak, že máte pocit, že spolu súvisia a vytvárate si vlastnú pravdu. Superstar – Dunning – Kruger – preceňovanie vlastných schopností, napr. ilúzia vlastnej dokonalosti na základe chvál okolia, bez schopnosti sebareflexie. Argument z neznalosti – Povedať „neviem“ je vždy rozumnejšie, ako si niečo vymyslieť. Argument z autority – Informácie, ktoré sa odvolávajú viac na autority ako na fakty. Očité svedectvo – Zrak (aj sluch) sa dá veľmi ľahko oklamať.

Cena: 21,– EUR s DPH Workshop sa koná dňa 05.12.2019 v čase 18.00–20:30 hod. v priestoroch Power Coachingu, Mierová 56, Bratislava-Ružinov

Tešíme sa na Vás!

Kontaktná osoba

Power Coaching s.r.o.
+421 948 168 011
info@powercoaching.sk

Hodnotenie
Organizátor