Detail kurzu

Strategický nákup – priama tvorba zisku spoločnosti

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Využívanie moderných a efektívnych nástrojov strategického nákupu.
 • Získanie poznatkov, vedomostí, zručností a schopností z oblasti riadeného nákupu a investícií.
 • Príprava na vyjednávanie s dodávateľom, hodnotenie dodávateľov a produktov.
 • Budovanie vzťahov s dodávateľmi aj pri využívaní elektronických aukcií.

Obsah kurzu

Strategický nákup

 • Úvod do tematiky
 • Úloha moderného strategického nákupu v progresívnych firmách
 • Rozdelenie nákupných činností, kompetencie, úlohy, procesy (vypracovanie procesných máp, ak je potrebné)
 • Úloha moderného strategického nákupu v progresívnych firmách

Nástroje nákupu

 • Definícia interných potrieb a nákupné kategórie
 • Čo vyrábam a kto som na trhu?
 • Prieskumy trhu
 • Bostonská matica
 • Prípadová štúdia

Analýzy – čo a od koho pre náš podnik nakupujem?

 • Paretovo pravidlo
 • ABC XYZ analýza
 • Prípadová štúdia

Celková analýza trhu, na ktorom agujem

 • Porter
 • Krajlič – vplyv na rast podniku, profit, fúzie
 • Bostonská matica
 • Prípadová štúdia – prepojenie a využívanie všetkých nástrojov

Suplier Relation Management Fázy výberu dodávateľov a úpravy koncepcie SRM

 • Identifikácia nových dodávateľov (target country → long list → short list / RFI & RFQ)
 • Kvalifikácia potenciálnych dodávateľov – úrovne kvalifikácie, postupy, nástroje
 • Info balík o potenciálnom dodávateľovi
 • Riadenie dodávateľského portfólia SRM

-- Nákupný marketing

 • Motivácia dodávateľov
 • Dodávateľské dni, veľtrhy, konferencie, spolupráce s R&D centrami
 • Porovnanie (porovnávanie) dodávateľov – hodnotenie dodávateľov, postupy, nástroje, metódy
 • Prípadová štúdia

Riadenie nákupu

 • Nástroje – SW, aplikácie, aukcie (typy a určenie nasadenia), procesné mapy (ak je to potrebné tak tvorba)
 • Metódy a metodiky výberu – súťaž na generálneho dodávateľa (zlatý rozpočet + marža za prebratie komplexnej komunikácie a záruky), súťaž na logické celky, súťaže pre subdodávateľov, design to cost, TCO, -Target costing, RFP, Dynamický nákupný systém
 • Nákupný procurement (eProcurement)
 • Zmluvy
 • Presun zodpovednosti na dodávateľa
 • Prípadová štúdia

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom nákupných oddelení, samostatným nákupcom a pracovníkom, ktorí sú poverení akýmkoľvek nákupom (napr. v projektových tímoch), ale takisto tým, ktorí chcú touto formou zvyšovať efektivitu nákupov tovarov a služieb vo vlastnej firme.

Poznámka k cene

Fyzické osoby – zľava 20% (v cene sú zahrnuté školiace materiály a osvedčenie pre účastníka)

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať