Detail kurzu

Popis kurzu

 • Osvojenie postupov efektívneho využívania času
 • Spoznať svoj osobný štýl práce
 • Naučiť sa efektívne redukovať časový stres
 • Psychohygiena ako prevencia voči syndrómu vyhorenia

Obsah kurzu

Efektívne sebariadenie a sebapoznanie

 • Určenie vlastného typu osobnosti
 • Sebapoznanie, sebareflexia, odhalenie silných a slabých stránok vlastnej osobnosti
 • Pracovné typy zamestnancov

Časový manažment

 • Základné kroky časového manažmentu
 • Stanovenie cieľov
 • Cielené nastavenie priorít – naliehavosť a dôležitosť
 • Úlohy – plánovanie vlastného času
 • Zásady riadenia času
 • Pomocné techniky a ich účinnosť pri organizovaní času
 • Zmena návykov
 • Zlodeji času a kroky k ich odstráneniu
 • Ako zvládnuť plnenie termínov a odbúrať časový stres

Manažment stresu a psychohygiena

 • Rozpoznanie vlastných stresových faktorov v práci
 • Psychický stres a jeho dôsledky na výkon
 • Stratégie zvládania časového stresu
 • Príklady správnej psychohygieny
 • Príznaky syndrómu vyhorenia

Cieľová skupina

Všetci, ktorí sa potrebujú naučiť princípy správneho časového manažmentu a manažmentu stresu a zefektívniť svoju prácu správnymi technikami práce s časom a so sebou samým (zamestnanci, manažéri, obchodníci, študenti).

Certifikát osvedčenie o absolvovaní tréningu Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, obed formou donášky, občerstvenie počas tréningu, osvedčenie o absolvovaní.

Kontaktná osoba

Mgr. Ina Matiašková
+421 915 725 884
treningy@tcg.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať