Detail kurzu

Slovenčina pre cudzinca

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Modulový kurz všeobecnej slovenčiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností – A1, A2, B1 .

Obsah kurzu


Cieľová skupina

cudzinci, ktorí majú záujem o slovenský jazyk

Hodnotenie
Organizátor