Detail kurzu

DPH - najčastejšie chyby v praxi - Trnava - lektor: Martin Tužinský

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Príjmite naše pozvanie na novopripravované školenie na tému "DPH - najčastejšie chyby v praxi".  Obsah školenia sme vytvorili z okruhov Vašich najčastejšie dopytovaných otázok na fyzických školeniach, ako aj na individuálnych poradenstvách. 

Aké pochybnosti máte v DPH Vy? Príďte sa utvrdiť v správnosti postupov, vyvarovať sa najčastejším chybám v oblasti DPH a odstrániť svoje prípadné "rezervy" s cieľom byť lepší a / alebo istejší pri svojej práci.  :)


Lektor školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Termín: 06.11.2019 v Trna­ve (9:00 – 15:30 h, konferenčné centrum, Rybníková 16, Trnava)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Obsah kurzu

Obrat na účely DPH
 • Na čo sa najčastejšie zabúda pri sledovaní obratu, čo do obratu na účely DPH patrí a čo nepatrí?
 • Sledovanie obratu po 01.01.2019.
 • Prekročenie obratu a zákonná registrácia pre DPH.
 • Oneskorená registrácia pre DPH, dofakturovanie DPH odberateľom, ktorí sú platitelia DPH a postup pri podaní DP k DPH za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH.


Určenie miesta dodania tovarov / služieb
 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby.


Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare.
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách.


Nesprávne vystavená faktúra
 • Nesprávne vystavené faktúry z pohľadu dodávateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry z pohľadu odberateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu.
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie).


Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH
 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod).
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH.

 

Vybrané problémy
 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH.
 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH.
 • Správne určenie základu dane.
 • Správne určenie režimu DPH.

Cieľová skupina

Účtovníci, finanční riaditelia, ekonómovia, podnikatelia…

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál a písacie potreby, občerstvenie a teplý obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať