Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz opatrovania

Počet hodín : 230 (teoretická časť: 80 vyučovacích hodín, praktická časť: 50 hodín, odborná prax: 100 hodín)

Cieľ: Cieľom kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.

Obsah kurzu


Cieľová skupina

Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Opatrovania sú záujemcovia bez predchádzajúcich teoretických a praktických vedomostí avšak spĺňajúcich všetky podmienky pre zaradenie do kurzu, taktiež záujemcovia, ktorí absolvovali kurz opatrovania v menšom rozsahu ako požaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a potrebujú splniť požiadavku kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tejto služby. Kurz je určený záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.

Certifikát OSVEDČENIE
Hodnotenie
Organizátor