DETAIL KURZU

Zákonník práce pre HR

Od:

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Lektorka tréningu

Je absolventkou práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie.

Obsah kurzu

⁻ Zákonník práce v aktuálnom znení spojený s informáciou o zásadných zmenách

⁻ Základné zásady, založenie a vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

⁻ Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru, vrátane dočasného pridelenia

⁻ Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi

⁻ Ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru

⁻ Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor.

⁻ Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru

⁻ Pracovná disciplína – základné informácie

⁻ Pracovný čas a spôsoby jeho rozvrhnutia, konto, práca nadčas a pracovná pohotovosť

- Príplatky za prácu cez víkendy a sviatky v roku 2019

⁻ Príspevok na rekreáciu alebo rekreačné poukazy?

⁻ Zrušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o platoch/mzdách zamestnancov

⁻ Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zmeny v odmeňovaní dohodárov a pri skončení prác na ich základe.

Cieľová skupina

- Zamestnanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Poznámka k cene

Fyzické osoby – zľava 20% (v cene sú zahrnuté školiace materiály a osvedčenie pre účastníka)

Hodnotenie
Organizátor