Detail kurzu

Zákonník práce pre HR

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

- Získať prehľad v aktuálnom Zákonníku práce pre HR

Obsah kurzu

⁻ Zákonník práce v aktuálnom znení spojený s informáciou o zásadných zmenách

⁻ Základné zásady, založenie a vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

⁻ Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru, vrátane dočasného pridelenia

⁻ Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi

⁻ Ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru

⁻ Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor.

⁻ Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru

⁻ Pracovná disciplína – základné informácie

⁻ Pracovný čas a spôsoby jeho rozvrhnutia, konto, práca nadčas a pracovná pohotovosť

- Príplatky za prácu cez víkendy a sviatky v roku 2019

⁻ Príspevok na rekreáciu alebo rekreačné poukazy?

⁻ Zrušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o platoch/mzdách zamestnancov

⁻ Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zmeny v odmeňovaní dohodárov a pri skončení prác na ich základe.

- Pracovné podmienky zamestnancov so zdravotným postihnutímPriestor na otázky

Cieľová skupina

- Zamestnanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Poznámka k cene

Fyzické osoby – zľava 20% (v cene sú zahrnuté školiace materiály a osvedčenie pre účastníka)

Kontaktná osoba

Natália Ogurčáková
+421 948 499 564, +421 918 329 305
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať