Detail kurzu

Zákonník práce

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

Kurz Vás uvedie do problematiky Zákonníka práce a jeho úpravy.

Obsah kurzu

  • novely Zákonníka práce 2021
  • vznik a zmena pracovného pomeru /predzmluvné vzťahy, pracovná zmluva, najčastejšie chyby a nedostatky/
  • pracovný čas, nadčas, evidencia, nepretržitý odpočinok
  • dovolenka, prekážky v práci
  • pracovná disciplína, povinnosti zamestnanca
  • skončenie pracovného pomeru

Vzdelávanie prebehne prezenčne, alebo v online forme - v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie. V prípadne online formy využívame platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Cieľová skupina

- Zamestnanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Kontaktná osoba

Mgr. Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor