Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľom jazykového kurzu je zopakovať a zlepšiť jazykové znalosti z ruského jazyka a naučiť sa konverzovať o základných témach každodenného života.

Obsah kurzu

Obsahom kurzu sú témy, s ktorými sa frekventanti pravidelne stretávajú v bežnom živote – moja rodina, priatelia, voľný čas, práca, cestovanie, nakupovanie, šport, lekár. Študenti sa naučia konverzovať na témy: život v meste, dom a bývanie, príroda. Zaujímavou témou v tomto kurze je aj kultúra a turistické atrakcie Ruska. Študenti si precvičia zásady výslovnosti v ruštine a ruskej abecedy, jednoduché písomné formy – oznámenie, pozvánka, súkromný a oficiálny list. Okrem práce s učebnicou budú študenti vzdelávaní i formou doplnkového čítania umeleckej literatúry, publicistiky, kinematografie.

Cieľová skupina

Študenti UTV a verejnosť nad 50+

Kontaktná osoba

Mgr. Dana Havranová
+421 2/501 177 22
dana.havranova@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor