Detail kurzu

Popis kurzu

Poskytnúť učiteľom ucelené informácie o daňovej sústave v SR, daňovej legislatíve a daňových povinnostiach, ktoré by boli využiteľné aj v pedagogickej praxi v rámci tém finančnej gramotnosti.

Obsah kurzu

 • Základné pojmy a povinnosti
 • Spôsoby platenia daní
 • Vysvetlenie rozdielu medzi platením daní FO (fyzickej osoby) a PO (právnickej osoby)
 • Sadzby dane, daňové priznania, daňový bonus,
 • Vyhlásenie (2%) na samostatnom tlačive
 • Komunikácia s FS
 • Porovnanie daňovej povinnosti vo V4
 • Systém práce daňových úradníkov
 • Edukačný portál TAXEDU
 • Ak máte ďalšie konkrétne otázky, na ktoré chce počuť odpoveď, napíšte ich do prihlášky a naše lektorky sa pokúsia ich zodpovedať na školení.

Lektorské obsadenie: Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:

 • vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

(https://www.financnasprava.sk/…vis/skolenia)

 • prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

Školenie začína o 8.30 hod.

Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené

Maximálny počet účastníkov školenia: 50

Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR

Cieľová skupina

Učitelia škôl, ktorí participujú alebo priamo vyučujú obsah finančnej gramotnosti v rámci prierezovej témy alebo samostatného predmetu.

Poznámka k cene

bezplatné školenie

Hodnotenie
Organizátor