Detail kurzu

ONLINE - Aktuálne zmeny v štátnej službe, návod ako ich aplikovať v praxi a rozbor najdôležitejších súdnych rozhodnutí

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Predmetom seminára je rozbor najdôležitejších ustanovení zákona o štátnej službe vrátane informácie o aktuálnych i pripravovaných zmenách  právnej úpravy štátnej služby, návod ako ich aplikovať v praxi a rozbor najdôležitejších súdnych rozhodnutí.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Obsah kurzu

Pracovné právo je v súčasnom období veľmi dynamickým právnym odvetvím. Legislatíva bola nútená reagovať na situácie, ktoré nikto nepredpokladal (pandémia Covid-19) a tak dochádzalo aj k rýchlym zmenám zákonov. Inštitúty, ktoré boli využívané v menšom rozsahu, ako napr. domácka práca a telepráca sa stali aktuálnymi a využívanými aj v štátnej či verejnej správe.

Štátna správa je súčasťou spoločnosti a výkon štátnej služby a jej podmienky reagujú na zmeny v živote spoločnosti. V dôsledku vývoja a zmien spoločnosti sa i vyvíjajú a menia i názory na spôsob realizácie pracovných vzťahov, spresňujú sa podmienky realizácie pracovného vzťahu a na tieto zmeny reaguje aj právna úprava štátnozamestnaneckých vzťahov. 

Cieľová skupina

všetkých štátnych zamestnancov, osobitne pracovníkom osobných úradov a vedúcim zamestnancom.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor