Detail kurzu

Rozširovacie ADR školenie vodičov (cisterna/ tr. 1 / tr. 7) Bratislava

CMS TREND spol. s r.o.

Popis kurzu

Kvalitná a komplexná príprava účastníkov školenia zameraná na rozšírenie získaných poznatkov o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou, s cieľom úspešne absolvovať záverečnú skúšku.

Na rozširovacom školení si účastník školenia môže svoje aktuálne platné osvedčenie rozšíriť o jednu z možností :

  • rozšírenie na cisterny
  • rozšírenie na tr. 1 (výbušné látky a predmety)
  • rozšírenie na tr. 7 (rádioaktívny materiál)

Obsah kurzu

Jedná s o medzinárodné školenie na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou – školenie vodičov ADR. Vodiči po absolvovaní skúšky získajú medzinárodné osvedčenie ADR.

Na rozširovacom školení účastník školenia nadobudne nové poznatky podľa typu rozšírenia, ktoré si vyberie.

Pri rozširovacom školení sa nepredlžuje platnosť osvedčenia. Osvedčenie zostáva platné podľa pôvodnej platnosti.

Bližšie informácie o školeniach nájdete aj na našej webovej stránke www.cmstrend.sk

Cieľová skupina

Školenie je určené všetkým vodičom, ktorí prepravujú nebezpečné veci z pohľadu Dohody ADR – cestou a majú záujem si rozšíriť svoje osvedčenie.

Certifikát platnosť pôvodného ADR osvedčenia sa nepredlžuje

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Nováková
+421 907 731 111
cmstrend@cmstrend.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať