Detail kurzu

Domáca výroba pálenky

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom podrobný a ucelený prehľad o právnej úprave súkromnej výroby destilátu, o samotnom postupe pri výkone výroby destilátu, obmedzeniach a podmienkach, ktoré musia byť splnené.

Obsah kurzu

  • Pojem súkromná výroba destilátu;
  • Legislatívny rámec;
  • Podmienky na výkon súkromnej výroby destilátu, práva a povinnosti súkromného výrobcu destilátu (vek fyzickej osoby, bezúhonnosť, max. vyrobené množstvo l a. na osobu/domácnosť, max. obsah etylalkoholu v destiláte, výroba len pre vlastnú spotrebu, výroba destilátu len z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti a medu z vlastnej produkcie, oznámenie a jeho prílohy o nadobudnutí destilačného zariadenia (ministerstvo financií), potvrdenie o držbe destilačného zariadenia, žiadosť a jej prílohy o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu (colný úrad), potvrdenie o evidencii colným úradom, oznámenie o výrobe destilátu, vedenie evidencie súkromným výrobcom destilátu, sadzba dane a daňová povinnosť, zdaňovacie obdobie, oznamovacia povinnosť);
  • Destilačné zariadenie a jeho uzávery
  • Výmaz súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu;
  • Výkon daňového dozoru a daňovej kontroly;
  • Priestupky;
  • Otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Fyzická osoba, ktorá chce/plánuje vyrábať destilát pre vlastnú spotrebu/spotrebu domácnosti z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti a medu z vlastnej produkcie a ďalší, ktorí sa chcú alebo potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor